logga mobilversion

Version 1.04

 • Vaka version 1.04 innehåller en mängd förbättringar för ökad funktion och stabilitet i både PC-klienten och dörrcentralernas programvara.

Översikt

 • Förbättringar har gjorts för att dörrcentralen skall klara av nätverk med hög nätverksbelastning. Tidigare kunde hög belastning orsaka instabilitet i dörrcentralerna vilket under vissa omständigheter innebar att dörrcentralerna startade om eller tappade kommunikationen med resten av systemets dörrcentraler. Detta gäller främst i nätverk där det förekommer stora mängder broadcast- och multicasttrafik, exempelvis där det finns nätverksanslutna övervakningskameror.
 • Brickor fungerade inte tidigare under säkerhetsnivån Personlig kod. Detta har ändrats så att även brickor fungerar när denna säkerhetsnivå är aktiv, eftersom det är vanligt att man vill kombinera både användning av brickor och personlig kod.
 • Problem kring administration av brickor och personliga koder har rättats till. Under vissa omständigheter gick det inte att spara en personlig kod som lagts till och ändring från en bricka till personlig kod fungerade inte korrekt.
 • Förbättrat stöd i Mac OS X. I tidigare versioner av Vaka fungerade inte den automatiska detekteringen av nya dörrcentraler under denna plattform.
 • En mängd problem relaterade till hantering av användarkonton har rättats till.

Problem som har rättats till:

 • Det går inte att återställa en befintlig systemadministratörs lösenord. När detta görs uppmanas användaren att även en eller flera rättigheter måste tilldelas. Detta är dock inte tillgängligt och tillämpas inte för systemadministratörer. (#815)
 • Det går inte att skapa en ny systemadministratör. När detta görs uppmanas användaren att även en eller flera rättigheter måste tilldelas. Detta är dock inte tillgängligt och tillämpas inte för systemadministratörer. (#816)
 • Det går inte att lägga till någon typ av kalenderdag i kalendern som startar med dagens datum. (#817)
 • Detektering av dörrcentraler som inte matchar systemets kompatibilitetsnivå. Detta innebär att användaren uppmanas att uppdatera dörrcentraler som exempelvis kör en äldre firmware än resterande dörrcentraler i systemet. (#826)
 • Produktregistrering som överförs online meddelar att den lyckats även om produktregistreringen inte kunde slutföras på grund av ett fel (exempelvis att online-tjänsten inte var tillgänglig). Detta får konsekvensen att användaren alltid uppmanas att registrera programvaran vid programstart och inte kan välja att göra en utskrift av produktregistreringen istället. (#830)
 • Under vissa omständigheter kan menyn över tillgängliga larmområden "frysa" i den personliga menyn i terminalen. Detta gäller om det finns fler än ett larmområde i listan. (#833)
 • Det går inte att låsa en dörr som tillfälligt ställts upp av en lokalansvarig från terminalen. Detta gäller om användaren valt alternativet "Lås upp dörr" och sedan avslutat sekvensen med att trycka på "Meny"-knappen. (#834)
 • Meddelandet "Larmaktivering startad" visas inte i terminalens display när användaren påbörjat en larmaktivering. (#836)
 • Inaktivering av funktionen "Personlig kod" orsakar att personer med personlig kod som huvudidentitet raderas. (#850)
 • Om en dörr tillfälligt ställts upp av en lokalansvarig från terminalen, låser aldrig dörren vid nästa schemalagda ändring av säkerhetsnivå, även om säkerhetsnivån innebär att dörren skall vara låst. Gäller endast om dörren ställts upp från terminal A. (#860)
 • När en ny person skapas sätts initialt startdatum felaktigt för brickor/personliga koder vilket innebär att brickan/koden inte fungerar när personen sparats. Detta gäller även extra brickor och personliga koder som efter de lagts till visas som spärrade på grund av att giltighetsperioden upphört. (#866)