logga mobilversion

Version 1.05

 • Vaka version 1.05 är en underhållsuppdatering för ökad funktion och stabilitet i både PC-klienten och dörrcentralernas programvara.

Översikt

 • En mängd problem som upptäckts i föregående versionen relaterade till larmhantering har rättats till.
 • Ett flertal förbättringar i dörrcentralens firmware har gjorts för att ytterligare öka stabiliteten och eliminera problem som annars orsakat ett dörrcentralerna ibland startat om.

Problem som har rättats till:

 • Händelsen "Händelseloggen är full" visas ibland felaktigt i händelseloggen. Denna händelse kan registreras felaktigt när ett nytt system körs igång för första gången eller om systemets dörrcentraler startats om efter en firmware-uppdatering. (#847)
 • Alternativen "Lås upp dörr" och "Fjärröppna" i dörrstyrningsmenyn är valbara även om dörren är olåst enligt aktuell säkerhetsnivå. Detta är felaktigt eftersom dessa funktioner saknas relevans om dörren redan är olåst. (#877)Stöd för händelserna "Misslyckades att låsa dörren" och "Användning av hotkod" saknas i PC-klienten. (#915)
 • Under vissa omständigheter går det att göra en normal passage genom en dörr in till ett larmområde under larmförvarningstiden, utan att larmförvarningen avbryts. (#883, #889)
 • På dörrar placerade inom ett larmområde uppdateras inte statustexten "Larmet aktiveras om 1 sekund" i terminalens display till "Larm aktiverat". Texten dröjer kvar tills displayen uppdateras efter cirka 20 sekunder. (#900)
 • Under vissa omständigheter kan modulen för motorlåsstyrning (C15) orsaka att motorlåset hänger sig i olåst läge, om fjärröppningsknappen används upprepade gånger efter varandra. (#909)
 • Inaktivering av larm, där larmområdet konfigurerats med pulsstyrning av larm (monostabilt) utan ASF, fungerar inte. Denna inställning är inte tillåten och skall inte vara möjlig att ange i PC-klienten. (#918, #919)
 • Inställning för dörrvarningstid är synlig även om dörren saknar dörrkontakt. (#861)
 • Funktionen "hotkod" fungerar inte korrekt. En hotkod accepteras inte av systemet när användaren uppmanas att ange sin PIN. (#916)
 • Om en dörr temporärt ställs upp / låses upp från terminalen under en tidsperiod där en ändring av dörrens säkerhetsnivå är schemalagd, så övergår dörren till schemalagd säkerhetsnivå istället för att fortsätta vara uppställd/olåst till angiven sluttid. Det kan också förekomma att dörren inte övergår till schemalagd säkerhetsnivå efter att sluttiden, utan detta görs först när övergång till nästa schemalagda säkerhetsnivå sker. (#835)
 • Om en dörr temporärt ställs upp / låses upp från en terminal och sedan stängs/låses från PC-klienten orsakar att passage inte längre accepteras, även om exempelvis en giltig bricka används. (#879)