logga mobilversion

Version 1.07

  • Vaka version 1.07 är en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner.

Översikt

  • Korrigering av ett allvarligt problem som innebär att tidigare versioner av PC-klienten inte kan startas i Java 7-plattformen.
  • Korrigering av ett problem relaterat till vilka nätverksportar som används vid detektering av nya dörrcentraler.

Problem som har rättats till:

  • Det går inte att starta PC-klienten via webbläsaren om Java 7 används i datorn. Istället visas felmeddelandet "Vaka could not start. Stream closed". (#881)
  • Den nätverksport som PC-klienten använder för att lyssna efter detekteringssvar från dörrcentraler allokeras dynamiskt, vilket gör det svårt att veta vilken port som skall öppnas i en brandvägg för att tillåta denna typ av kommunikation. Detta gör att det kanske inte går att få detekteringsfunktionen att fungera korrekt. (#936)
  • Dörrinställningen att motorlåset skall låsa när larmförvarningen påbörjas fungerar inte. (#937)