logga mobilversion

Version 1.08

  • Vaka version 1.08 är en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner.

Problem som har rättats till:

  • Vid ändring av en dörrs inställningar i PC-klienten, där det finns en modul för motorlåsstyrning (Safetron) installerad och motorlåset för tillfället är upplåst, så kan dörren hamna i fel tillstånd vilket innebär att motorlåset aldrig låser. I PC-klienten indikeras det felaktigt att motorlåset är låst, fast det är upplåst. (#938)