logga mobilversion

Version 1.09

  • Vaka version 1.09 är en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner.

Förbättringar:

  • Vid nyinstallation inaktiveras händelserna för fjärröppning och sabotage (tamper) som standard. (#1083)

Problem som har rättats till:

  • Händelser från en terminal sparas inte i databasen om dörrcentralens namn i kombination med terminalens namn överstiger 32 tecken. (#1022)
  • Semesterperioder som läggs till i kalendern fungerar inte korrekt. Periodens första och sista dag följer normalt tidschema istället för övrig tid. (#1087)
  • Inaktivering av personliga koder som lagts till som extra identiteter på en person fungerar inte. (#1089)