logga mobilversion

Version 2.00

 • Vaka version 2.00 är en ny milstolpe i utvecklingen av Vaka. Höjdpunkterna är stöd för IP-baserad porttelefoni och Postens IR, samt en stor mängd förbättringar och åtgärdade problem som upptäcks i tidigare versioner.

Förbättringar

 • Antal larmområden som kan skapas har utökats till 6 stycken. (#784)
 • Larmindikering enligt svensk standard. (#693)
 • Pulstiden för larmaktivering är nu ställbar mellan 1 och 5 sekunder. (#820)
 • Stöd för tidsfördröjning innan automatisk dörröppning aktiveras om förlängd olåst tid används. (#831)
 • Inställningarna för en persons giltighetsperiod har gjorts mer flexibelt. Det går exempelvis välja att en giltighetsperiod med alternativen start- och sluttid, gäller tills vidare och alltid giltigt. (#871)
 • Personer kan nu delas in i organisationsgrupper. Sådana grupper kan exempelvis användas för att gruppera personer i lägenheter, där organisationsgruppen konfigureras som uppringningsbar via en porttelefon. (#890)
 • Import och export av data har förbättrats. All data sparas nu med teckenkodningen UTF-8. (#1044)

Problem som har rättats till:

 • Vid val av start- och slutdatum för en persons giltighetsperiod via kalenderdialogen sparas datumet felaktigt med en dags förskjutning bakåt i tiden. (#846)
 • När en personlig kod läggs till som en persons huvudindentitet, krävs även att användaren skall ange en PIN-kod. Detta är bara relevant om en person har en bricka som identitet. (#892)
 • När en person läggs till med en personlig kod kan det inträffa att personen visas som att den är utanför sin giltighetsperiod i personlistan, trots att giltighetsperioden är aktuell. (#895)