logga mobilversion

Version 2.06

  • Vaka version 2.06 är primärt en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner. För uppdatering från version 1 till version 2, kontakta vår Support på 08 722 34 40 - 2


Nyheter i denna version:
  • Möjlighet att öppna dörr med personlig kod via porttelefon.


Problem som har rättats till:
  • Förbättrad funktion i samband med Java 7 Update 51. Det skall nu inte längre vara nödvändigt att lägga till ett undantag i Java-säkerhetsinställningarna för att kunna köra pc-klienten.
  • Förbättrad stabilitet i kommunikationen mellan dörrcentraler.
  • Förbättrad import av personer.
  • Problem med relämodulen.
  • Editering av larmzon.
  • Klockan i dörrcentralen drar sig inte längre vid omstarter.
  • Ett antal mindre problem.