Vi expanderar i Norden!

Vi expanderar i Norden!

Axema är i en mycket spännande fas där våra smarta och flexibla IP-baserade säkerhetslösningar för passersystem och porttelefoni bryter mark i våra nordiska grannländer. I och med att allt fler installatörer i Norden upptäckt Axema VAKA satsar vi nu ordentligt för att expandera i Norden. Spännande samarbeten är igång med AM-Security Oy och FSM Group Oy i Finland samt med Fibex AS och Boysen & Munthe AS i Norge, lyckosamma samarbeten som snabbt visat resultat.

Aktiviteter såsom roadshows, utbildningar och medverkande på mässor har framgångsrikt genomförts tillsammans med de nordiska distributörerna.

VD Philip Wachtmeister kommenterar: – Responsen från finska och norska marknaden är entusiastisk och likvärdig med vår svenska marknad, VAKA-systemet genomsyras av enkelhet från projektering och installation till driftsättning och kundutbildning.

– Det är dessutom mycket intressant att se hur dessa distributörer har fokus på olika kundsegment och på så sätt kompletterar varandra med en mer effektiv marknadspenetration.

Axema VAKA passersystem följer internationell TCP/IP standard och det ligger till grund för att Axema, kort tid efter att systemet uppmärksammades utanför Sveriges gränser, kunde tillgodose den nordiska marknaden med våra säkerhetslösningar.

– Så inte bara att Axema VAKA är enkelt att installera och använda, systemet kräver inga lokala dataanpassningar utan det är i stort sett enkel plug-and-play installation var man än befinner sig i världen, framhåller Philip Wachtmeister.

Nordenchefen Bengt Antonelius nickar instämmande och fortsätter: – Skälen är många till att systemet uppmärksammats i Norden. Systemet har individuella funktionshinder-anpassningar med bl. a. längre inpasseringstid vilket är efterfrågade funktioner i Norden. Dess flexibilitet med modul-arkitekturen som möjliggör att ytterligare systemfunktioner när som helst kan läggas till, och VAKA-läsarnas stöd för EM/Mifare/DESfire-kortteknologier, är också viktiga orsaker.

Bengt avslutar: – Systemet har standardiserat stöd för att ge talad feedback vilket avsevärt underlättar användningen för bl.a. synskadade användare. Det tillsammans med de övriga Axema VAKATM funktionerna, gör systemet till en komplett säkerhetslösning som är helt unik i Sverige och i Norden.

Sedan tidigare finns Axema VAKA även i Holland via HS-PAS B.V.

För mer information kontakta:

Bengt Antonelius, försäljning- och exportchef: [email protected] 070-518 90 81

Philip Wachtmeister, VD: [email protected] 0708 55 88 92

Dela på
Facebook Linkedin Twitter