Abonnemang

Axema förmedlar abonnemang för mobilt internet (Tre) och porttelefoni (Telavox).

Mobilt internet

Mobilt internet

Axema VAKA behöver anslutas till Internet vid något av följande funktionskrav:

  • När porttelefonsamtal ska ske till mobil- eller hem-telefoner*.
  • Om administration ska ske från annan plats än systemets.
  • Vid bokning via internet, t ex boka tvättid från jobbdatorn.

Om internetanslutning saknas eller blir kostsamt där VAKA installeras är 4G-routern C64 ett bra alternativ.

Internet-abonnemanget från operatören Tre inkluderar en fast IP-adress vilket gör det mycket enkelt att nå VAKA-systemet via internet.

*Kräver, förutom internetkoppling, också ett IP-telefoniabonnemang

Läs mer och beställ
Telavox porttelefoni

Porttelefonsamtal med Axema VAKA

För porttelefoni till fasta- och mobila telefonnät behövs ett IP-telefonabonnemang.

Axema förmedlar mycket kostnadseffektiva alternativ från Telavox, en ledande operatör av IP-telefoni.

Läs mer och beställ