Abonnemang

Axema förmedlar abonnemang för mobilt internet (Tre) och porttelefoni (Telavox).

Telavox porttelefoni

Porttelefonsamtal med Axema VAKA

För porttelefoni till fasta- och mobila telefonnät behövs ett IP-telefonabonnemang.

Axema förmedlar mycket kostnadseffektiva alternativ från Telavox, en ledande operatör av IP-telefoni.

Läs mer och beställ
Mobilt internet

Mobilt internet

Axema VAKA behöver anslutas till Internet vid något av följande funktionskrav:

  • När porttelefonsamtal ska ske till mobil- eller hem-telefoner.
  • Om administration ska ske från annan plats än systemets.

Om platsen där VAKA installeras saknar internetanslutning är 4G-routern C64 ett bra alternativ. Internet-abonnemang från operatören Tre tecknar du här.

 

Läs mer och beställ