Abonnemang

Axema förmedlar abonnemang för mobilt internet och porttelefoni (Telavox).

Mobilt internet

Mobilt internet

Axema VAKA behöver anslutas till Internet vid något av följande funktionskrav:

  • När porttelefonsamtal ska ske till mobil- eller hem-telefoner.*
  • Om administration ska ske från annan plats än systemets.**
  • Vid bokning via internet, t ex boka tvättid från jobbdatorn.**

Om internetanslutning saknas eller blir kostsamt där VAKA installeras är 4G-Router C65 ett bra alternativ.

*Kräver, förutom internetkoppling, också ett IP-telefoniabonnemang.
**Förutom grundabonnemang rekommenderas tillägg för publik fast IP-adress. Anges vid beställning.

Läs mer och beställ
Telavox porttelefoni

Porttelefonsamtal med Axema VAKA

För porttelefoni till fasta- och mobila telefonnät behövs ett IP-telefonabonnemang.

Axema förmedlar mycket kostnadseffektiva alternativ från Telavox, en ledande operatör av IP-telefoni.

Läs mer och beställ