Mobilt internet

Axema förmedlar ett mobilt Internet- abonnemang skräddarsytt för VAKA-system. Bakom tjänsterna står Hi3G Access (Operatören 3) och Anyway Wireless Communications AB.

Tjänsten ”Säker fjärradministration”

”Säker fjärradministration” är en option som används när Axema VAKA ska administreras på distans.

Via Internet skapas en mycket säker fjärrförbindelse (VPN-tunnel) mellan administratören och ett (eller flera) Axema VAKA-system med C64-router.
Tjänsten kräver ingen kunskap om VPN-tunnlar, certifikat eller andra inställningar. När tunneln är etablerad, skickas en länk tillsammans med ett unikt certifikat i ett mail till angiven e-postadress.
Applikationen installeras på datorn (alt. servern, surfplattan eller telefonen) och klienten startas med sitt unika certifikat och en säker, övervakad förbindelse upprättas mot Axema VAKA-systemet.

Vad kostar det?

Abonnemang (Tre)
  • Startavgift: 100:-
  • Månadsavgift (2 GB*/mån, ej fast IP-adress): 50:-
    Kostnaden om datamängden överskrids är 99 öre/MB.

* Motsvarar cirka 2000 samtalsminuter.

Tilläggstjänsten ”Säker fjärradministration”
  • Startavgift: 50:- (+100:- om SIM-abonnemanget inte beställs via Anyway)
  • Månadskostnad: 50:- per VPN/C64-router (fler än en användare kan dela VPN)
  • Option, tillkommer 20 kronor per C64-router

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Vad händer när beställningen skickats in?

1. Leverans av beställning handhas av Anyway Wireless. Räkna med minst fem dagars handläggningstid.
2. Slutkunden kreditkontrolleras
3. SIM-kort skickas i brevpost till angiven adress
4. Abonnemangsavtal samt första månadens faktura skickas från Tre eller Anyway Wireless till slutkund

Frågor om ansökan besvaras av [email protected] eller på telefon 020-12 12 03