Axema Om oss

Svensk tillverkning sedan 1992.

Axema grundades 1992 och har närmare trettio medarbetare med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen. All utveckling och tillverkning sker i Sverige och vårt huvudkontor ligger i Stockholm.

Du känner igen våra produkter på den snygga och robusta designen. Alla våra produkter är självklart också användarvänliga och anpassade för nordiska förhållanden. Vi är glada över att över 100 000 dörrar är försedda med produkter från oss.

Vår affärsidé

Axema utvecklar och marknadsför smarta, innovativa lösningar inom passerkontroll samt porttelefoni för kunder med höga krav på säkerhet, funktion och kvalitet.

Vår marknad

Våra produkter och system säljs via ett brett nätverk av återförsäljare som låssmeder, elfirmor och larmbolag över hela Sverige. En del av försäljningen går även på export till våra Nordiska grannländer samt bland annat Frankrike, Holland, Schweiz och England.