Axema – DI Gasellföretag 2019!

Axema – DI Gasellföretag 2019!

Det är med stor ödmjukhet vi tackar alla våra kunder, medarbetare, partners och leverantörer för att ni trott på oss och gjort det möjligt för Axema att uppfylla de högt ställda kraven för att bli ett Gasellföretag!

”Det är fantastiskt roligt för oss alla på företaget. Vi är otroligt hedrade och stolta över denna fina utmärkelse att vara ett av Sveriges snabbast växande företag. En belöning för allt hårt arbetet under alla år och som givit resultat.” säger VD Philip Wachtmeister.

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kalla sig Gasellföretag 2019 och kriterierna som ska uppfyllas är:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret under de senaste fyra åren.
  • Ökat omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • Vuxit främst organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

De senaste fyra åren har vi fördubblat omsättningen till 72 Mkr och i år når vi närmare 90 Mkr. Förklaringen till det bottnar i flera saker. Vi har varit duktiga på att lyssna in kundernas önskemål och utvecklat funktioner som inriktats på att underlätta installatörernas och slutanvändarnas vardag. Tydliga exempel på det är bl.a. utveckling av digitala information- och bokningstavlor och återanvändning av befintligt kablage vid byte av porttelefonisystem.

Axema var även tidiga med digitala lösningar och vår flexibla IP-baserade teknik tilltalar installatörerna då det gör systemet kostnadseffektivt och enkelt att installera, kunderna kan börja med en stand-alone enhet och därefter lätt bygga ut det till ett komplett passersystem.

Vi har även under de senaste åren haft ett tydligt kundfokus och breddat vår marknadsbearbetning mot flerbostadsmarknaden, en marknad med stort fokus på säkerhet vilket är en av Axemas främsta grundstenar.

Philip Wachtmeister avslutar med: ”Vi känner oss nu ännu mer motiverade att fortsätta resan tillsammans med er för att skapa ännu fler arbetstillfällen och tillväxt i Sverige genom innovation och samarbeten.”

Återigen, Stort tack!

Dela på
Facebook Linkedin Twitter