mobil logga

 

Uppdateringar

 • Det sker en ständig utveckling av ditt Vakasystem och därför finns det ofta nya versioner att uppdatera till. Men en uppdatering av ett Vakasystem kan innebära en del arbete för att få systemet komplett för den nya versionen. Därför ska man bara uppdatera när man verkligen har ett behov av det.
 • Det finns tre olika programvaror. En s.k. PC-klient, en firmware i dörrcentralen och en firmware i terminalen. Alla dessa programvaror uppdateras av samma fil.
 • En lista på samtliga versioner finns på sidan www.axema.se - Vaka - Versionsfakta.
 • I de flesta insticksmodulerna finns även där programvara. Dessa uppdaters dock på annat sätt och då beroende på typ.

 

När ska man uppdatera

 Alla enheter i ett Vaka-system måste vara av samma grundversion.

 • Om en ny enhet eller utbytesenhet med version 2 ska anslutas till ett system som har version 1, så måste systemet först uppdateras.
 • Om en dörr ska utökas med nya funktioner som kräver version 2 eller nyare, så måste samtliga enheter i systemet uppdateras. (Exempelvis porttelefoni eller Posten_IR)

 

OBS VIKTIGT  ....   Hur gör jag

 • Du måste vara inloggad som Installatör i VAKA.
 • Om Vaka-systemet är uppkopplat till internet görs uppdateringen via Vakaprogrammet-Uppdateringar. Gäller dock ej mellan version 1 till 2.
 • Om Vaka-systemet inte är anslutet till internet görs uppdateringen med en VFP-fil som laddas ned från axema.se – support
 • Om du uppdaterar ifrån en version tidigare än 1.09, så måste du uppdatera i två steg. Först till 1.09 och sedan till den version du ska ha.
 • Om du ska lägga till funktioner i systemet som kräver en nyare version, uppdatera då först befintliga enheter och anslut sedan de nya enheterna till systemet .
 • Innan uppdateringen påbörjas ska en backup tas av Vaka-systemet samt att Personerna exporteras till en s.k. CSV-fil.

 

Firmware

OBS.  Vid nedtankning från hemsidan eller om filen kommer via mail döps den ibland om till .zip Uppdateringen skall ha filändelsen .vfp och inte .zip Om filen har ändelsen .zip döp då om filen till .vfp Om du inte ser filändelsen så måste du bocka ur "Dölj filnamnstillägg för kända filtyper" Detta görs i utforskaren, (högerklicka på startknappen för att starta utforskaren) klicka i menyn Verktyg, Mappalternativ... flik visning, bocka ur "Dölj filnamnstillägg för kända filtyper".