Information om GDPR

Generellt


Från den 25 maj 2018 gäller, inom EU, en ny förordning för behandling av personuppgifter, och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.

Syftet är att öka dina möjligheter att själv bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Personuppgifter är information om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller annat som går att hänföra till en särskild fysisk person.

 

Berättigat intresse


Axema finner att bolaget har laglig grund att informera och förmedla produktinformation och nyheter till våra slutkunder och återförsäljare bla. via e-post, i egenskap av produktägare och i sin yrkesroll.

 

GDPR och VAKA


För VAKA finns det två databaser, dels systemdatabasen, dels registreringsdatabasen.

 


Systemdatabasen


Systemdatabasen innehåller systemspecifik konfigurering exempelvis personer, tider, behörigheter och händelser. Databasen finns lagrad i systemet, i datorer som används för systemadministration och i eventuella säkerhetskopior. VAKA-systemet och dess databas hanteras, i normalfallet, utan inblandning från Axema. Vid vissa supportärenden hanterar vi kopior av kunders systemdatabaser, vilka raderas senast 5 arbetsdagar efter avslutat ärende.

 

Registreringsdatabasen


Registreringsdatabasen innehåller de uppgifter installatören och administratören angivit vid driftsättningen av VAKA-systemet, exempelvis organisationsnamn, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Registreringsdatabasen används endast av Axema för kommunikation av viktiga systemuppdateringar eller produktnyheter.

 

Planerade förändringar

Axema arbetar med att uppdatera VAKA-programvaran för att underlätta efterlevande av den kommande GDPR-förordningen.

 

Beträffande VAKA-programvaran är följande planerat:


• Dokumentation kring hur administratör ska jobba med VAKA för efterlevnad av GDPR

• Förvald lagringstid av händelseloggar sätts till 14 dagar

 

För registreringsdatabasen görs följande förändringar:

• Registrering blir frivillig.

• Vid registrering kommer det finnas hänvisning till samtycke

• Registreringsuppgifter kan ändras/ tas bort för ändring/ upphävande av samtycke

 

Marknadskommunikation

För vår marknadskommunikation har vi ett mejlregister för att kunna nå dig i din yrkesroll eller som ägare av Axemas produkter, med viktig information om våra våra produkter och tjänster, och denna kan exempelvis omfatta:

– Projektering

– Programuppdateringar

– Produktnyheter

– Teknisk information

– Prisuppgifter

 

Du bestämmer över dina data


Då du själv bestämmer över dina personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss för att få dessa raderade ur vår databas. Du kan alltid nyttja möjligheten att avregistrera dig från kommande utskick via mejl, genom den avregistreringslänk som finns längst ner i våra mejl.
 Vi kommer under inga omständigheter att överlämna information om personuppgifter till tredje part.

Läs mer om vår integritetspolicyFör ytterligare frågor, vänligen kontakta [email protected]