Vår kvalitets- och miljöpolicy.

Axema Access Controll AB ska utveckla, producera och leverera produkter på ett sådant sätt att våra samt kundernas krav, behov och förväntningar uppfylls.

Vi har en vision att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och inte äventyra våra barn och barnbarns livskvalitet. Ledorden för att åstadkomma denna utveckling är helhetssyn och kretsloppstänkande och för att kunna se till att förverkliga visionen har vi formulerat följande punkter:

 

Vi ska se till att:

• Användningen av värme, el och vatten är så effektiv som möjligt
• Arbeta för att uppfylla de krav som ställs av IS014001:2004, ISO 9001:2000, myndigheter, kunder och medarbetare
• Kontrollera att material och produkter som vi använder har så låg miljöpåverkan som möjligt.
• Utnyttja system för återanvändning och återvinning av material
• Det dagliga arbetet ska präglas av ständiga förbättringar
• Våra kunder alltid sätts i centrum
• Välja leverantörer som själva bedriver ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete
• Alltid försöka göra något utöver att endast uppfylla miljölagar och bestämmelser
• Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
• Ständigt verka för att vårt miljöarbete förbättras