Smart passersystem för handelns skiftande behov.

Passersystem för handel

Konkurrensen inom handeln ökar. För att attrahera ombytliga kunder som gärna handlar på nätet, måste de fysiska handelsplatserna satsa allt på att skapa bästa tänkbara kundupplevelse.

Dagens köpcentrum är en plats i stor förändring där det fasta utbudet ofta kompletteras med tillfälliga event, pop-up-butiker, restauranger och caféer. Med Axema VAKA skalar du enkelt ner eller bygger på passersystemet vid behov. Genom att använda smarta funktioner som dörrlarm och kontroll för in- och utpassering, minimerar risken för brottslighet och skadegörelse så att medarbetarnas arbetsmiljö blir tryggare.

Varje dag skapar Axema VAKA en tryggare miljö för både medarbetare och kunder inom handeln. Här är några uppskattade funktioner.

En enhet, många möjligheter
Kortläsare för smidig personalentré

Våra läsare hanterar flera smarta funktioner i samma enhet, som smidig passage med passerbricka i kombination med styrning av inbrottslarmet.

 

Bekvämt med fjärrsändare
Smarta lösningar för olika dörrtyper

För handelns olika dörrtyper finns en rad användbara funktioner att välja bland, som till exempel porttelefonlösningar som öppnas på distans för varumottagning.

Håll koll med dörrlarm
Axema dörrlarm UDR Plus

UDR plus används för övervakning av personal- och bakdörrar i olika miljöer som till exempel butiker, kontor, idrottshallar och varuhus.

Lugnare larmning

Talade instruktioner guidar dig så att du vet exakt när larmet är på väg att slås av eller på. Se filmen om larmaktivering med VAKA här

Bli kontaktad av en installatör

Vill du bli kontaktad av en installatör?

Nyfiken på vilka funktioner i Axema VAKA som passar din fastighet bäst? Våra auktoriserade återförsäljare finns över hela landet och berättar gärna mer om vilka möjligheter som finns. Skicka ett mejl så förmedlar vi kontakten till en installatör.

Hitta en installatör

Referens

ÖoB säkrar varuhusen med Axema VAKA

Case handel ÖoB

Sedan något år tillbaka arbetar ÖoB för ökad säkerhet på sina varuhus. Det innebär bland annat att hålla utsatta passagedörrar låsta. Med ett drygt 100-tal varuhus sökte företaget ett passersystem där stor vikt lades på säkerhet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Installation: Axema VAKA passersystem>>
Installatör: Lokala installatörer
Axema säkerhetslösningar: Kontor>>Flerbostad>>Handel>>Industri>>
Axema: Säkerhetssystem & produkter>>

Systemets uppbyggnad som ett lättförståeligt standardnätverk var en av de främsta anledningarna till att ÖoB valde Axema VAKA. Installationen fungerar smidigt tillsammans med övriga nätverkskomponenter som redan fanns i varuhusmiljön. ÖoB använder till exempel standardnätverkskabel och PoE-switchar för såväl kommunikation som strömförsörjning i varuhusmiljön.

Eftersom varje butik har huvudansvaret för systemadministrationen måste passersystemet vara enkelt att sköta. Redan efter de första utbildningarna såg vi att butikscheferna snabbt lärde sig systemet. Tidsbesparingen vi gör på varje installation, driftsättning och utbildning betyder enormt mycket för oss med så många varuhus, säger Gert Persson, ansvarig för IT/teknik & säkerhetsfrågor.

Vidare ger Axema VAKA:s moderna arkitektur möjlighet till fjärradministration från centralt håll, utan att ÖoB behöver investera i tilläggsutrustningar som IP-konvertrar och dylikt.

Det faktum att Axema VAKA är helt oberoende av lokal PC och server betyder mycket, då vi inte har några datorer alls i våra varuhus, säger Gert Persson.

Installationerna av passersystem, med elektrisk låsning görs bland annat av lokala installatörer på de olika orterna. Det handlar bland annat om att skydda entréer och utrymmen för personal och varumottagning samt dörrar mellan butik och lager.

– ÖoB värnar om personalens trygghet och Axema VAKA är en viktig del i detta. För att ta ett exempel så är systemets läsare med talande instruktioner en detalj som gör det mycket enklare att hantera till- & frånkopplingen av inbrottslarmet, avslutar Gert Persson.

ÖoB har idag cirka 100 varuhus och är en av Sveriges ledande butikskedjor. Kedjan omsätter cirka 4 MDKR, är ett av Sveriges 10 starkaste varumärken inom detaljhandeln och ägs av Runsvengruppen med säte i Skänninge. Nya varuhus öppnas löpande.