Video porttelefoni enklare än någonsin!

Nya DUOX porttelefoni installeras på 2-tråd och därmed kan befintligt kablage nyttjas. Sim sala bim så är är trassel med extra utrustning och extra arbete som bortblåst.

Att se besökaren på bild skapar såklart trygghet och höjer därmed också säkerheten. Redan nu kan systemet förberedas för framtida behov av video porttelefoni, även om bara audio ska användas nu.