Låssystem

Axema låssystem med tag

Elektroniska låssystem - en del av Axema VAKA®

Axema VAKAs elektroniska låssystem låter dig passera dina dörrar enkelt och smidigt.

Låssystemet är flexibelt och anpassningsbart efter dina behov. Med elektroniska låssystem kan kod, tagg eller passerbricka användas vid inpassage. Beroende på hur högt säkerheten ska vara på en specifik dörr under vissa dagar och tider kan det elektroniska låssystemet ställas in för användning av både kod och tagg/passerbricka under den perioden. Med vissa Axema kortläsare kan ex. garageportar eller grindar fjärröppnas.

Som en del av VAKA passersystem så börjar systemet som en tom installation där du kan lägga till de funktioner som efterfrågas. Om det digitala låssystemet är integrerat med porttelefon ökar säkerheten och tillgängligheten i entrén ytterligare och det blir enkelt och tryggt att släppa in besökare, kunder eller leverantörer.

Ring eller maila oss för mer information eller offert på låssystem:

Därför ska du välja ett låssystem från Axema

Axema VAKA® är ett IP-baserat digitalt låssystem med smarta funktioner skapat för att enkelt anpassas efter ditt behov. Det byggs smidigt ut från kodlås till ett komplett elektroniskt låssystem med beröringsfri passage. Passagen kan ske genom användandet av en smidig tagg, nyckelbricka, passerkort eller fjärrnyckel.

Systemet är tillgänglighetsanpassat och erbjuder funktion med automatisk dörröppning, längre upplåst-tider vid passage för funktionshindrade och vägledning från kortläsaren med både text och tal.

VAKA® är konstruerat i form av moduler som är redo att byggas på vid behov. Finns behovet av hisstyrning eller ett behov av ökad säkerhet i form av porttelefoni kan du enkelt välja till de funktionerna till ditt digitala låssystem. Detta innebär att du kan vara säker att låssystemet du köper idag, även kommer att kunna möta dina behov imorgon.

Ett digitalt låssystem från Axema innebär alltid en trygg och långsiktig investering där inga löpande kostnader för licenser eller programuppdateringar förekommer. Helt enkelt ett hållbart bra val för att säkerställa säker passage och tillträde till dina byggnader och lokaler.

Beröringsfritt med tagg eller passerkort

Genom att använda ett berörings- och nyckelfritt låssystem där passage sker med tagg, nyckelbricka, passerkort eller fjärrnyckel minskar slitaget på kortläsarna avsevärt. Det ger dig, förutom en enklare hantering, en längre livslängd på läsarna. Beröringsfri passage minskar eventuell smittspridning och har en positiv effekt på hygienen i byggnaden.

Säkerställ rätt behörighet till rätt person

I Axema VAKA® användarvänliga administrationsverktyg administreras användarens olika behörigheter enkelt och smidigt. Här kan behörighet till specifika dörrar hanteras, tidsbehörighet till olika dörrar samt start-/stoppdatum för behörigheter bestämmas. Det innebär i korta drag att låssystemet kan ställas in så att en kod eller en passerbricka kan ställas in i VAKA att endast ha behörighet t.ex. nästa tisdag mellan 10.00-14.00.

Ekonomisk hantering av tillträdet

Med traditionella nycklar är en vanlig konsekvens ett kostsamt låscylinderbyte när de tappas bort. Ett elektroniskt och nyckelfritt låssystem erbjuder enkel spärr av borttappade taggar, nyckelbrickor eller passerkort i VAKA administrationsverktyg. Hittas taggen igen kan den återaktiveras smidigt i VAKA®.

Vid flytt eller ny ägare till taggen, nyckelbrickan eller passerkortet ändras namnen på någon minut i VAKA. En tagg, nyckelbricka eller passerkort kan programmeras att få behörig passage i flera olika byggnader. Detta fungerar givetvis även om byggnaderna ligger i olika orter.

Axemas nyckelfria låssystem

Ett nyckelfritt låssystem ger en mycket högre säkerhet än ett mekaniskt lås och erbjuder stor flexibilitet som gynnar både användare av systemet och fastighetsägare.

En passerbricka är personlig och behörighet kan anpassas till olika dagar, tider och dörrar. För fastigheter där säkerhetsaspekten är av högsta vikt kan en behörighet kompletteras att erfordra personlig kod tillsammans med en tagg/passerbricka/passerkort. Det ökar säkerheten ytterligare eftersom eventuella passerkort/taggar/nyckelbrickor blir oanvändbara. För användare som befinner sig i en byggnad med ett nyckelfritt låssystem innebär systemet en stor trygghet då obehöriga har mycket svårt att ta sig in.

Om ett elektroniskt och nyckelfritt låssystem integreras med ett befintligt inbrottslarm förenklas på- och avlarmning avsevärt för användare då hanteringen av flera olika koder och taggar elimineras. Nyckelfria passersystem sparar tid och är en kostnadseffektiv lösning. All administration sker i VAKA, inga låscylindrar behöver bytas ut och risken för portkoder på vift försvinner.

Axemas låssystem med tagg

Ett låssystem med tagg är väldigt enkelt att använda. Det ger behöriga tillträde till dörrar smidigt och snabbt. Kortläsarna som används i Axemas låssystem med tagg är utvecklade att läsa av en tagg på längre avstånd än andra jämförbara system. Detta då många användare snabbt vill kunna passera låsta dörrar utan att behöva stanna upp och pressa taggen mot kortläsaren och vänta på tillträde.

Axemas låssystem med tagg erbjuder en rad olika möjligheter gällande kortläsare. Kortläsarna är utvecklade för att matcha säkerhetskraven och de önskade funktionerna som du har på ditt låssystem med tagg. Läsarna är även utvecklade med tanke på vilken miljö de ska användas i. Det finns kortläsare med eller utan knappsats, med eller utan display, vandalskyddat eller anpassad för kontorsmiljö.

Axema låssystem med kod

Elektroniska låssystem med kod ger tillträde till ytor för de som innehar rätt kod vid rätt tidpunkt. Det innebär att inga nycklar används och att borttappade nycklar blir ett minne blott. Kodlås är säkert och enkelt och koder byts enkelt ut för att bibehålla en begränsad behörighetsgrupp.

För att ytterligare hindra obehöriga att komma in i fastigheten och öka säkerheten kommer funktionen med tidsbegränsade koder väl till pass. Det innebär att låssystemet har möjligheten att enbart tillåta tillträde för vissa koder mellan specifika tider. Exempelvis kan brevbärarens passagebehörighet tidsbegränsas till vardagar mellan 09.00-13.00.

Samtliga Axema läsare med knappsats har en blockeringsfunktion som spärrar knappsatsen efter tre felaktiga försök. Blockeringen har en smart automatisk återställningsförfarande som ger användare av giltiga koder tillträde direkt (utan tidsfördröjning).

  1. A04 kodlås - endast knappsats
  2. A63 kortläsare för tagg - utan display, med knappsats
  3. A66 smart kortläsare - som fristående kortläsare/kodlås eller som kortläsare för VAKA passersystem samt för VAKA porttelefon, fjärrstyrning - Med display och knappsats

Ring eller maila oss för mer information eller offert på låssystem: