Axema Information- och bokningssystem

Ett bokningssystem förbättrar tryggheten och skapar ordning och reda när det till exempel gäller gemensamma lokaler som tvättstugebokning. Bokningar görs enkelt på plats från bokningstavlan eller på distans över internet.

Axema VAKAS bokningssystemet är flexibelt och kan anpassas på många olika sätt så att exempelvis hushåll med fler familjemedlemmar får möjlighet att utnyttja tvättstugan oftare. Bokningssystemet hanterar också maskinstyrning som garanterar ett jämt maskinslitage.

Bokningstavlan har en pekskärm där du snabbt och enkelt bokar lokaler som tvättstugan, bastun eller samlingslokalen. Du kan också boka via en valfri dator över internet.Om ni har tvättstuga med flera maskingrupper kan flera familjer använda tvättstugan samtidigt. Bokningstavlan kan även användas som informationstavla för egna pdf:er och boenderegister inomhus.

Önskar du mer information eller en prisbild på information- och bokningssystemet så är du varmt välkommen att kontakta oss: [email protected]. [email protected]. 08-722 34 40.

Axema VAKA Informations- och bokningstavla

Tavlan placeras med fördel i trapphuset där den används för att visa boenderegistret och önskad information för BRF-medlemmar.

I administratörsapplikationen lägger ni enkelt in information och anger vilka gemensamma utrymmen som kan bokas samt vilka tidspass som ska gälla för respektive bokningsobjekt. Funktionen som  ingår i domäncentralen B60, tillåter även användare att logga in från valfri dator för att boka lokaler.

Ladda ner produktinformation

Vaka – en information/ bokningstavla från Axema