Axema VAKA Passersystem

För flerbostadshus, kontor, industri och handel

Enkelt att installera, enkelt att använda, enkelt att lägga till nya funktioner och inga avgifter eller löpande kostnader.

Säker och enkel inpassering med modernt passersystem

Med ett nyckelfritt passersystem skyddar ni alla delar av fastigheten och skapar en trygg och säker miljö på företaget eller i flerfamiljshuset. Ni styr och får kontroll över vem som rör sig in och ur era lokaler, alla tider på dygnet.

Dörrarna i ett passersystem styrs med tagg/nyckelbrickor/passerkort och ersätter traditionella nycklar. Behöver ett passerkort ersättas, spärras eller byta användare administreras det enkelt elektroniskt i systemet. Det gör att säkerheten bibehålls och skötseln av inpasseringssystemet underlättas. Inga fler huvudnycklar på vift, inga fler dyra lås som måste bytas eller nya nycklar som ska tillverkas.

Fördelar med att välja Axema VAKA Passersystem

VAKA är ett nyckelfritt passersystem skapat för nordiska förhållanden och kan bli precis så stort eller litet som ni behöver. Systemet är konstruerat så att det lätt ska kunna byggas på med fler dörrar, samt att olika funktioner som porttelefon enkelt ska kunna läggas till.

Några av de många fördelarna med Axema VAKA®:

  • Enkel utbyggnad från kodlås till komplett passersystem.
  • Passage med tagg, nyckelbricka, passerkort eller fjärrnyckel.
  • Inbyggda högtalare för talande vägledning.
  • Tillgänglighetsanpassat för funktionshindrade.
  • Inga löpande kostnader för licenser eller programuppdateringar.
  • IP-baserat.

Flexibelt, modernt och framtidssäkert

Axema VAKA passersystem är byggt på en modern plattform och är utformat att enkelt byggas ut med plug-in moduler för funktioner som t.ex. porttelefon, tvättmaskin- och hisstyrning och larmstyrning.

Inpasseringssystemet har stor flexibilitet och passage kan göras på olika sätt; med kod, beröringsfritt med kort eller bricka, eller bricka och kod i kombination. VAKA passersystem bygger på den senaste tekniken och administreras enkelt på plats eller via internet, med andra ord ett framtidssäkert val för industrin, kontoret, handeln och flerfamiljshuset.

Tryggt och anpassat för alla

Axema VAKA passersystem skyddar alla delar av fastigheten såsom entréer, garage, tvättstuga, lastintag, lager, kontor och serverrum. I en fastighet är det många som kommer och går. Alla som bor och/eller arbetar på platsen förstås men också besökare, kunder, bud, fastighetsskötare och hantverkare. Axema VAKA kan enkelt administrera användare och anpassa passagesystemet efter specifika behov. Det går till exempel att förlänga inpasseringstiden för rörelsehindrade och underlätta för synskadade genom talade instruktioner från läsaren. Tillträde och passage kan även begränsas för bl.a. hantverkare och lokalvårdare till vissa dagar, tider och dörrar.

Enkelt att använda utan avgifter eller löpande kostnader

Utöver trygghetsaspekten är elimineringen av löpande kostnader för licenser, externa servertjänster och programuppdateringar väldigt uppskattat. En annan uppskattad egenskap med Axema VAKA passersystem är de inbyggda högtalarna i läsarna som pedagogiskt vägleder användaren genom passage och av- eller pålarmning. En enkel påbyggnad med plug-in ljudmodul gör att systemet kan förvarna om att larmet är på väg att aktiveras genom röstmeddelande ut i högtalarna i t.ex. ett kontorslandskap.

Ring eller maila oss för mer information eller offert på Axema VAKA passersystem:

Porttelefon

Porttelefon i en lägenhet är ett mycket bra komplement för att öka säkerheten och är ett tryggt sätt att släppa in besökare på. Med Axema porttelefoni kan ni öppna entédörren med mobil, trådlös svarsapparat eller hemtelefon. För ytterligare trygghet erbjuder vi även porttelefon med kamera så att ni kan se vem ni släpper in.

Låssystem

Många fastigheter har dörrar som måste vara låsta samtidigt som de används av många människor. Ett elektroniskt låssystem med passerbrickor är en effektiv, bekväm och säker lösning med bibehållen säkerhet då borttappade brickor enkelt tas bort ur systemet utan påverkan av övriga ”nycklar” och låscylindrar. Där besökare ska medges tillfällig behörighet, exempelvis till en entré, är porttelefon ett bra komplement.

Informationstavla

Med VAKA digital informationstavla kommunicerar ni snabbt och säkert med de boende. Ni håller informationen dagsaktuell genom att schemalägga informationen och allt som ni önskar visa i informationsskärmen lägger ni enkelt in via en valfri dator. Informationsskärmen kan även anpassas så att ni visar olika information i olika trapphus.

Bokningssystem

VAKA bokningssystem erbjuder en säker bokning av gemensamma lokaler som tvättstugan eller bastun. Systemet kan anpassas så att exempelvis hushåll med fler familjemedlemmar får möjlighet att utnyttja tvättstugan oftare. Ni kan även styra tvättmaskinerna för att få ett jämnare maskinslitage med VAKA bokningssystem.

Larmstyrning

VAKA passersystem kan integreras med ett 3-parts inbrottslarm för en enklare av- och pålarmning. En röst från läsarens inbyggda högtalare guidar om larmet slås på eller av.

Fastighetsboxar

Våra digitala fastighetsboxar är utformade för en smart och säker brev- och pakethantering. Dessa öppnas med som öppnas med en nyckelbricka som är unik för varje användare. När ett namn ska bytas på postboxens digitala display administreras det enkelt i VAKA-systemet. Fastighetsboxarna skräddarsys efter behov och kan beställas i valfri färg.

Tillbehör till VAKA passersystem

Fjärrnyckel

Att öppna t.ex. garaget utan att kliva ur bilen ger en ökad trygghet, och givetvis bekvämlighet. Radionyckeln har en räckvidd upp till 50 meters avstånd och kan även användas som en vanlig passerbricka.

Nyckelbricka

Dessa passerbrickor är mycket säkra mot kopiering och är anpassade för att enkelt läsas in och administreras i systemet. Brickorna siffer- eller färgmärkta för lättare identifiering och levereras med skräddarsytt tryck.

Väderskydd kortläsare

Ett praktiskt väderskydd för Axema kortläsare med bra motståndskraft mot väder och vind. Finns i plast och rostfritt.

Vinkelfäste

Ett smidigt Vinkelfäste för tillgänglighetsanpassning i 35° för t.ex. Axema kortläsare för porttelefon.

Infällt montage

Ibland kan det vara stilfullt med infällt montage. Våra stilrena frontkit och infällnadslådor finns i bl.a. mässing och rostfritt. De finns även i olika storlekar för att både passa nyinstallationer samt utbyte av de flesta befintliga montage.

Besökinstruktion porttelefon

En instruktion för entréer med VAKA porttelefon. Finns i två olika storlekar, A5-format och en mindre självhäftande dekal.

Bordsläsare för nyckelbrickor

Nu är det slut med manuella inknackningar av långa ID-koder från brickor. Bordsläsaren läser enkelt in nya taggar, reviderar borttappade taggar och ändrar befintliga taggar med ett "blipp".

Accesspunkt WIFI

Koppla ihop system och olika byggnader som fristående garage, trådlöst med avstånd upp till 1,5 kilometer med Axema VAKA passersystem. En snabb, enkel och prisvärd lösning som ersätter traditionell kabel.

Trådlös öppningsknapp

Ibland lämpar det sig inte med kabeldragning i t.ex. en reception och där passar vår trådlösa dörrknapp ypperligt. Dessa kan levereras med skräddarsytt tryck.

UDR-PLUS dörrlarm

UDR -PLUS är ett fristående smart dörrlarm för alla typer av utrymningsdörrar med bl.a. sirén, blixtljus och tidsinställning för larm.

Axema VAKA passersystem har integration med den överordnade tjänsten Alliera från Amido. Alliera används av vart femte stort fastighetsbolag och nu kan de sömlöst integrera Axema VAKA i sina fastighetsbestånd. Integrationen innebär att Axema VAKA systemet enkelt kan styras via Alliera tillsammans med över dussinet andra passersystemsfabrikat. På det viset blir det enkelt för kunder som har flera olika passersystem. Detta ger även administratören ett enhetligt administrationsgränssnitt och hög flexibilitet på vilka passersystemslösningar passar bäst i de olika fastigheterna.

Bostadsrättsförening och flerbostadshus

Det är många som går in och ut ur en fastighet, allt från boende, besökare, bud, hantverkare, brevbärare till personer som hjälper någon att flytta in eller ut. VAKA passersystem skyddar alla delar av fastigheten såsom entrén, garaget, tvättstugan och förrådet. Det är ett nyckelfritt passersystem med personlig tagg som är ett klokt val i flerbostadshus där nycklar och koder tenderar att få fötter.

Systemet är enkelt att anpassa efter olika behov och systemet blir precis så litet eller så stort som ni behöver.

Kontor och företagslokaler

På kontoret är det hög säkerhetsnivå som gäller, samtidigt måste det gå snabbt och smidigt att hantera passersystemet när det behöver göras ändringar och tillägg.

Med VAKA inpasseringssystem administrerar ni enkelt era användare och anpassar systemet efter era olika behov. Ni kan till exempel förlänga inpasseringstiden för funktionsnedsatta och hjälpa synskadade genom talade instruktioner från läsaren.

Butik och affärslokaler

VAKA är ett nyckelfritt passersystem till butiker och affärslokaler som säkrar era lokaler och skapar en effektiv behörighetskontroll. Ni minimerar risken för brottslighet och skadegörelse samt ökar tryggheten i medarbetarnas arbetsmiljö genom att använda smarta funktioner i systemet som dörrlarm på personal- och bakdörrar samt porttelefonlösningar som öppnas på distans.

Industri

VAKA passersystem är en mycket bra lösning för de krävande miljöer som kan förekomma i en industri. Systemet skyddar värdefulla maskinparker och lager samt erbjuder en noggrann och anpassade passagekontroll. Ni ökar säkerheten ytterligare genom att fjärröppna portar och grindar. Via smarta tilläggsfunktioner i passagesystemet kan ni t.ex. reglera maskinanvändningen genom att styra vem som får nyttja maskiner under vissa tider. Systemet är även anpassat för att kunna koppla ihop system och olika byggnader trådlöst med avstånd upp till 1,5 kilometer.

Vanliga frågor om passersystem

Vad kostar ett passersystem?

Kostnaden för ett passersystem kan variera mycket. Variabler såsom befintligt system/lås, eventuellt befintligt kablage, vilka funktioner som ska användas, finns redan elektriska lås, avstånd, hur många dörrmiljöer etc. påverkar investeringsbilden.

Vi utför kostnadsfria projekteringsbesök med en erfaren säkerhetsinstallatör för en så exakt offert som möjligt. Kontakta oss gärna för mer detaljerade uppgifter.

Går det att få ett helt nyckelfritt passersystem?

Ett passersystem ersätter traditionella nycklar. Dock kan t ex ett försäkringsbolag ställa krav på extra låsning med nyckel för vissa dörrar, med höga säkerhetskrav. Det kan också vara bra att ha kvar möjligheten att öppna med nyckel, i det fall något går sönder.

Hur fungerar ett passersystem med tag eller bricka?

Användare blir tilldelade passerbrickor som identifieras av systemets läsare. Behörigheten på respektive användare avgör om man tillåts passera. Vissa kan ha behörighet till alla dörrar dygnet runt medan andra har begränsad behörighet till vissa dagar, tider och dörrar. En borttappad passerbricka spärras enkelt i system och ersätt därefter av en ny.