Hjälp med uppgradering till VAKA generation 4

För hjälp med uppgradering till VAKA generation 4, vänligen kontakta supportavdelningen, 08-722 34 40 (knappval 2) eller [email protected]

Vad är nytt?

  • Fullständigt flexibla användarroller. Med hjälp av ett rikt urval av rättigheter skapas roller, med olika möjligheter att interagera med VAKA. Roller från tidigare VAKA-generationer, exempelvis ”Systemadministratör” och ”Installatör” finns givetvis också tillgängliga i VAKA 4.
  • Höjd säkerhet mot intrång genom en systeminställning att kräva säkra lösenord.
  • I system utan B60 höjs antalet kort/brickor från 1000 till 4000.

Om B60 finns i systemet

  • VAKA Admin, ett uppdaterat, mer intuitivt administratörsgränssnitt, oberoende av Java.
  • VAKA Notification, ger möjlighet att låta händelser i systemet kommuniceras till mottagare via e-post*.

*Kräver e-postkonto hos internetleverantör.

Sammanfattning

Funktion System utan B60    System med B60
Antal kort/brickor 4 000 80 000
Stöd för flera administratörsroller och administratörer.
Möjligheten att höja säkerheten genom att aktivera användande av starka lösenord.
Felrättningar
VAKA Notification
VAKA Admin