Smidigt passersystem

Användarinstruktion

Axema VAKA

Verktyget nedan kan användas för att skapa skräddarsydda användarinstruktioner för Axema VAKA.

Markera det som används i systemet

PIN-kod


Bokning


Porttelefon


Larm


Markera de behörigheter som användarna har

Lokalansvarig