Smidigt passersystem

Användarinstruktion

Axema VAKA 3.64

Verktyget nedan kan användas för att skapa skräddarsydda användarinstruktioner för Axema VAKA.

Om version 3.70 används i systemet rekommenderas Användarinstruktion 3.70

Markera det som används i systemet

PIN-kod


Bokning


Porttelefon


Larm


Markera de behörigheter som användarna har

Lokalansvarig