logga mobilversion

Handel

Handel är ett brottsutsatt område. Förutom att säkra pengavärden, kan man med bra passerkontroll och övervakning, trygga personalens arbetsmiljö, minska riskerna för misshandel och skadegörelse. Genom detta skapas förutsättningar för personalen att fokusera på att erbjuda bästa tänkbara kundupplevelse.

Handeln utsätts inte bara för hot utifrån. Mellan 15 till 20 procent av brotten inom handelssegmentet begås av interna aktörer.  Med en användarvänlig och tillförlitlig passerkontroll reduceras sannolikheten för intern brottslighet.

Personalentré

Larmstyrning

Övriga dörrar

Trådlösa lösningar

Dörrlarm

Referenser

ÖoB säkrar sina varuhus med passersystemet VAKA

Sedan något år tillbaka arbetar ÖoB för ökad säkerhet till sina varuhus, vilket bl. a innefattar att hålla utsatta passagedörrar låsta. Det handlar om t ex. entréer och utrymmen för personal och varumottagning samt dörrar mellan butik och lager. Med ett drygt 100-tal varuhus sökte man ett passersystem där stor vikt lades på säkerhet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Gert Persson, ansvarig för IT/teknik & säkerhetsfrågor, sammanfattar valet så här:

”VAKA systemets uppbyggnad, som ett standardnätverk, är väldigt lättförståeligt och enkelt att installera tillsammans med övriga nätverkskomponenter i varuhusmiljö. T ex så använder vi standard nätverkskabel och PoE switchar för både kommunikation och strömförsörjning. Eftersom varje butik har huvudansvaret för systemadministration måste passersystemet vara enkelt att sköta och redan efter de första utbildningarna såg vi att butikscheferna snabbt lärde sig systemet. Tidsbesparingen vi gör på varje installation, driftsättning och utbildning betyder enormt mycket för oss med så många varuhus. Vidare ger VAKA systemets moderna arkitektur också möjlighet till fjärradministration från centralt håll, utan att man behöver investera i tilläggsutrustningar som IP-konvertrar och dylikt. Inte minst det faktum att man med VAKA är helt oberoende av lokal PC eller server betyder mycket, då vi inte har några datorer alls i våra varuhus”.

Installationerna av passersystem, med elektrisk låsning etc., sker med hjälp av bl. a lokala installatörer på de olika orterna.

Gert Persson avslutar med: ”ÖoB värnar om personalens trygghet och VAKA systemet är en viktig del i detta. T ex är läsare med talande instruktioner en detalj som gör det mycket enklare att hantera till- & frånkoppling av inbrottslarm”! 

ÖoB har idag 104 varuhus och är en av Sveriges ledande butikskedjor med ”Samma varor – lägre pris” som välkänd slogan. ÖoB omsätter ca 4 mdkr, är ett av Sveriges 10 starkaste varumärken inom detaljhandeln och ägs av Runsvengruppen med säte i Skänninge. Nya varuhus öppnas löpande.