logga mobilversion

Industri

VAKA-systemet ger stor valfrihet till att öppna dörrar, grindar och portar för att möta de utmaningar som en industrifastighet innebär. Här ska personal, leverantörer och besökare tillsammans med stora värden säkras effektivt. Dessutom handlar det ofta om att allmänheten måste skyddas mot att t ex komma in på områden med trucktrafik och andra farliga miljöer.

Entré

Larmstyrning

Övriga dörrar

Maskinstyrning

Grindar

Trådlösa lösningar