logga mobilversion

Kontor

På kontoret är det viktigt att alla känner sig trygga

Ett passersystem är ett bekvämt och säkert alternativ till vanliga nycklar. Du bestämmer vem som har tillträde till en lokal och under vilka dagar och tider.

VAKA passersystem har många funktioner i samma system. Förutom passersystem har VAKA även en inbyggd porttelefon, larmstyrning, bokning mm.

Entré

Larmstyrning

Garage

Hisstyrning

Övriga dörrar

Trådlösa lösningar