logga mobilversion

Om oss

Axema grundades 1992 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Vi är tjugo medarbetare med lång och unik erfarenhet inom säkerhetsbranschen. All utveckling och tillverkning sker i Sverige.

Våra produkter kännetecknas av hög användarvänlighet med snygg och robust design anpassad för nordiska förhållanden. Idag är mer än 100 000 dörrar försedda med produkter från Axema.

Vår affärsidé
Axema utvecklar och marknadsför innovativa och användarvänliga lösningar inom passerkontroll och porttelefoni för kunder med höga krav på säkerhet, funktion och kvalitet.

Vår vision
Vi skall vara förstahandsvalet inom passerkontroll för alla kunder.

Vår marknad
Axemas produkter och system säljs via ett brett nätverk av återförsäljare (låssmeder, elfirmor och larmbolag) över hela Sverige och har under senare år visat på god tillväxt.

En del av försäljningen går även på export och då främst till våra Nordiska grannländer samt till bl.a. Frankrike, Holland, Schweiz och England.

Kvalitets- och miljöpolicy
Axema Access Controll AB skall utveckla, producera och leverera produkter på ett sådant sätt att våra samt kundernas krav, behov och förväntningar uppfylls. Vi har en vision att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och inte äventyra våra barn och barnbarns livskvalitet. Ledorden för att åstadkomma denna utveckling är helhetssyn och kretsloppstänkande och för att kunna se till att förverkliga visionen har vi formulerat följande punkter:

Vi ska se till att:

  • Användningen av värme, el och vatten är så effektiv som möjligt
  • Arbeta för att uppfylla de krav som ställs av IS014001:2004, ISO 9001:2000, myndigheter, kunder och medarbetare
  • Kontrollera att material och produkter som vi använder har så låg miljöpåverkan som möjligt.
  • Utnyttja system för återanvändning och återvinning av material.
  • Det dagliga arbetet ska präglas av ständiga förbättringar.
  • Våra kunder alltid sätts i centrum.
  • Välja leverantörer som själva bedriver ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete.
  • Alltid försöka göra något utöver att endast uppfylla miljölagar och bestämmelser.
  • Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Ständigt verka för att vårt miljöarbete förbättras.