logga mobilversion

VAKA - trådlösa Gigaset telefoner

  • Här svarar och öppnar du enkelt porten med en bärbar Gigaset telefon. Den bärbara svarsapparaten kan du placera var som helst i lägenheten/receptionen
  • Från portapparaten ringer besökaren enkelt med ett kortnummer eller genom att scrolla fram lägenhetsinnehavarens namn i en display.
  • Inga kostnader för samtal eller abonnemang.
  • I portapparaten ingår passersystem med läsare för brickor, kort eller radionyckel, samt kodlås,
  • För installationen behövs endast kablage från portapparten till basstationer som placeras i trapphuset. Ingen kabeldragning till lägenheterna/receptionerna behövs.