logga mobilversion

VAKA-CALL

VAKA-CALL är en optimal lösning när det är dags att byta ut er gamla porttelefon!

VAKA-CALL är en vidareutveckling av VAKA systemet, vilket betyder att man med nya dörrcentralen B27 och läsarterminal A66 kan använda befintlig 4-tråds kabel i kombination med långa avstånd. Nya A66 har dessutom inbyggd funktionalitet för lokal inkoppling av dörrfunktioner (lås-relä mm.)

Tillsammans med relevanta tillbehör innebär detta att vi kan erbjuda marknaden en modern och framtidssäker lösning, som samtidigt är extremt kostnadseffektiv. Genom att återanvända såväl befintligt kablage som ev. infällnadslådor etc. så görs utbytet enkelt och tidsbesparande.

Hem eller mobiltelefon som svarsapparat

  • Med denna lösning svarar och öppnar du porten med din vanliga hemtelefon eller mobiltelefon.
  • Från portapparaten ringer besökaren enkelt med ett kortnummer eller genom att scrolla fram lägenhetsinnehavarens namn i en display. Uppringning till din telefon sker via telenätet.
  • Det räcker att installera en portapparat med centralenhet, sedan programmeras de telefonnummer man ska kunna ringa till. Porttelefonen ansluts till telenätet eller internet med ett eget telefonabonnemang. Det fungerar med såväl traditionell analog telefonlinje som IP-telefoni.
  • I portapparaten ingår passersystem, med läsare och kodlås.
  • Löpande kostnad för telefonabonnemanget samt samtalskostnader tillkommer.