logga mobilversion

Support

    Sök

Problem med öppning med 5:an.

Mobiloperatören 3 har nyligen bytt växelplattform till Telepo. I samband med detta kan vissa 3-mobilabonnenter inte öppna porten med 5:an eftersom DTMF-signaleringen inte stöds fullt ut i Telepo-växeln.

Java. Application Blocked by Java Security.

Terminal A66.

Nya funktioner: I kompaktläge (stand alone).
Adderat support för PIN-kod med eget tidschema. Aktiveras när tidschema ändras från aldrig, varefter första visning av bricka frågar efter PIN.
Norska / Finska / Danska / Holländska.

Åtgärdade problem:
Problem med EM läsavstånd åtgärdat. (Gäller även som vaka terminal.)
Skorrande ton borta vid programmering och passage.
Kan ej längre välja “Aldrig” som tidschema för kod.
Justerade ljus-sensorns output.

Obs. Uppdateringar måste göras uppkopplat via ett vakasystem.
Detta innebär att kompaktterminaler måste fabriksåterställas innan och då försvinner all data på terminalen. 
http://www.axema.se/sv-SE/support/vaka/uppdatering-16396492

Support

Vi lämnar support först och främst till återförsäljare och installatörer.
Behöver du som slutkund hjälp med något så ska du först kontakta din installatör.
Bedömer vi det skäligt så förbehåller vi oss rätten att fakturera för den tid vi lägger ned för att hjälpa exempelvis en slutkund.

Slutkunds support

Behöver du som slutkund hjälp med något så ska du i första hand kontakta din installatör.
Annars ring 0900-2590 så hjälper dig över telefon med programmering och assistans av våra produkter. Samtalet kostar 15 kr/minut, inkl. moms.