logga mobilversion

VAKA versionsfakta

VERSION 3.60
7 mars 2018  

 
 • Stöd för upp till 1000 dörrar i 30 domäner
 • Anslut till VAKA med valfri webbläsare
 • C16-motorlåsmodul med stöd för Assa HiO 840- och 850-serierna
 • Redundans vid multipla domäncentraler i en domän
 • Anti-passback och närvarokontroll med tillhörande rapport
 • Kortkvittens

   

VERSION 3.57
14 mars 2017   

 • Porttelefon? Se nedan.
 • JAVA: Enklare hantering med stöd för flera webbläsare
 • Skrivbordsikon skapas automatisk
 • Bokning (med B60 domäncentral)
 • Stöd för terminaler med inbyggd radioläsare (nya A66 & A61)
 • Ett flertal förbättringar & fixar
   

VERSION 3.40
23 februari 2016   

Om ni har portelefon i systemet läs vidare
annars kan ni uppdatera till 3.40 nu.

För att uppdatera Vaka med porttelefon krävs SD-kort V 1.09 i C10-modulen.
Man måste även ändra under inställningar / Portelefon flik VoIP. 


VERSION 3.06
23 februari 2016   

OBS! Har ni Porttelefon se V3.40 ovan.
Denna version löser problemet med ogiltigt Java-Certifikat
"Application Blocked by Java Security".


VERSION 3.04
20 april 2015   
VAKA Version 3

Med version 3 kan du komplettera VAKA med flera nya användarvänliga funktioner såsom radioläsarmodulen C18 för att fjärrstyra portar, Ljudmodulen C12 för anslutning till högtalare samt C30 modulen för att hantera upp till 4000 användare.

Version 3 ger dig också fler möjligheter ”ute” vid dörren såsom:

 • Möjlighet att låsa dörren trots att den är inställd för att vara öppen.
 • Möjlighet att hålla dörren låst även om dörren växlar över till säkerhetsnivå ”öppen”, det är den angivna sluttiden som gäller.
 • Tillfällig kod som programmeras ”ute” vid dörren fortsätter nu att gälla fram till sin sluttid även om dörren ändrar säkerhetsnivå.
 • Nu synlig klocka i terminal vid programmering ute vid dörren

Möjlighet att manövrera larm med enbart kod (personlig kod).
Möjlighet att ställa in automatisk utloggning efter 15 minuter.
Stöd för den nya hårdvaran både dörrcentraler och terminaler.
Separat volymkontroll för porttelefoni.

Bättre stöd för Telavox:

 • Förbättrad samtalshantering som innebär att meddelandet ”samtal från port x” kommer att spelas upp i svarsluren, detta gäller oavsett vad det är för typ av telefonsanslutning.
 • Rätt typ av DNS-förfrågan görs, SRV-fråga istället för en A-fråga, detta innebär att vi kan programmera rätt webadress till deras SIP-servrar

 
Stöd för nya modulerna:

 • C12 Ljudmodul för talade meddelanden larmstyrning
 • C18 Radiomottagarmodul
 • C30 Minnesexpansion med 4000 personer i VAKA 10VERSION 2.06
20 april 2015   

 • Vaka version 2.06 är primärt en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner. För uppdatering från version 1 till version 2, kontakta vår Support på 08 722 34 40 - 2


Nyheter i denna version:

 • Möjlighet att öppna dörr med personlig kod via porttelefon.


Problem som har rättats till:

 • Förbättrad funktion i samband med Java 7 Update 51. Det skall nu inte längre vara nödvändigt att lägga till ett undantag i Java-säkerhetsinställningarna för att kunna köra pc-klienten.
 • Förbättrad stabilitet i kommunikationen mellan dörrcentraler.
 • Förbättrad import av personer.
 • Problem med relämodulen.
 • Editering av larmzon.
 • Klockan i dörrcentralen drar sig inte längre vid omstarter.
 • Ett antal mindre problem.VERSION 2.06
12 maj 2014   

Vaka version 2.06 är primärt en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner. För uppdatering från version 1 till version 2, kontakta vår Support på 08 722 34 40 - 2

Nyheter i denna version:

 • Möjlighet att öppna dörr med personlig kod via porttelefon.


Problem som har rättats till:

 • Förbättrad funktion i samband med Java 7 Update 51. Det skall nu inte längre vara nödvändigt att lägga till ett undantag i Java-säkerhetsinställningarna för att kunna köra pc-klienten.
 • Förbättrad stabilitet i kommunikationen mellan dörrcentraler.
 • Förbättrad import av personer.
 • Problem med relämodulen.
 • Editering av larmzon.
 • Klockan i dörrcentralen drar sig inte längre vid omstarter.
 • Ett antal mindre problem.VERSION 1.11
22 april 2014   

 • Vaka version 1.11 är en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner.


Problem som har rättats till:

 • Förbättrad funktion i samband med Java 7 Update 51. Det skall nu inte längre vara nödvändigt att lägga till ett undantag i Java-säkerhetsinställningarna för att kunna köra pc-klienten.VERSION 2.01
16 april 2013   

 • Vaka version 2.01 är primärt en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner. För uppdatering till version 2, kontakta vår Support på 08 722 34 40 - 2


Nyheter i denna version:

 • Information om nätverkslänk - kabellängd och eventuell felstatus - nås från displayen i centralen -> network settings->ethernet status.
 • Support för A53 terminal


Problem som har rättats till:

 • Kommunikation: Bland annat har TCP/IP stacken uppgraderats och stabiliserats.
 • Porttelefoni: Diverse problem som kan upplevas som hängningar, där man måste starta om modulen
 • Porttelefoni: Centralen startar om under samtal
 • Relämodul: i vissa konfigurationer fungerade inte fördröjt tillslag.
 • Spontana omstarter av centraler
 • PC Klient: restore av backup med personlig kod fungerade inte tidigare
 • Ett antal mindre problem

 
VERSION 2.00
4 december 2012   

 • Vaka version 2.00 är en ny milstolpe i utvecklingen av Vaka. Höjdpunkterna är stöd för IP-baserad porttelefoni och Postens IR, samt en stor mängd förbättringar och åtgärdade problem som upptäcks i tidigare versioner.

Förbättringar:

 • Antal larmområden som kan skapas har utökats till 6 stycken. (#784)
 • Larmindikering enligt svensk standard. (#693)
 • Pulstiden för larmaktivering är nu ställbar mellan 1 och 5 sekunder. (#820)
 • Stöd för tidsfördröjning innan automatisk dörröppning aktiveras om förlängd olåst tid används. (#831)
 • Inställningarna för en persons giltighetsperiod har gjorts mer flexibelt. Det går exempelvis välja att en giltighetsperiod med alternativen start- och sluttid, gäller tills vidare och alltid giltigt. (#871)
 • Personer kan nu delas in i organisationsgrupper. Sådana grupper kan exempelvis användas för att gruppera personer i lägenheter, där organisationsgruppen konfigureras som uppringningsbar via en porttelefon. (#890)
 • Import och export av data har förbättrats. All data sparas nu med teckenkodningen UTF-8. (#1044)


Problem som har rättats till:

 • Vid val av start- och slutdatum för en persons giltighetsperiod via kalenderdialogen sparas datumet felaktigt med en dags förskjutning bakåt i tiden. (#846)
 • När en personlig kod läggs till som en persons huvudindentitet, krävs även att användaren skall ange en PIN-kod. Detta är bara relevant om en person har en bricka som identitet. (#892)
 • När en person läggs till med en personlig kod kan det inträffa att personen visas som att den är utanför sin giltighetsperiod i personlistan, trots att giltighetsperioden är aktuell. (#895)VERSION 1.09
3 december 2012   

 • Vaka version 1.09 är en underhållsuppdatering som åtgärdar problem som upptäcks i tidigare versioner.

Förbättringar:

 • Vid nyinstallation inaktiveras händelserna för fjärröppning och sabotage (tamper) som standard. (#1083)


Problem som har rättats till:

 • Händelser från en terminal sparas inte i databasen om dörrcentralens namn i kombination med terminalens namn överstiger 32 tecken. (#1022)
 • Semesterperioder som läggs till i kalendern fungerar inte korrekt. Periodens första och sista dag följer normalt tidschema istället för övrig tid. (#1087)
 • Inaktivering av personliga koder som lagts till som extra identiteter på en person fungerar inte. (#1089)