Axema VAKA Utbildningar

Axema VAKA utbildning

Utbildningar

Vi genomför ett flertal Axema VAKA utbildningar, både i egen regi och tillsammans med några av våra distributörer.

💡 Utbildningarna är för dig som jobbar med installation och driftsättning av passersystemet VAKA. Grundutbildningen är för dig med ringa eller ingen kunskap inom VAKA.

❗Med anledning av den rådande Coronavirussituationen har vi beslutat att ställa in samtliga kurstillfällen fr.o.m. torsdagen den 19 mars. Vi hoppas kunna återuppta våra efterfrågade kurser igen fr.o.m. hösten 2020. Alla anmälda kursdeltagare till inställda kurser under våren kommer att kontaktas för nytt kursdatum så snart den rådande situationen har förbättrats. ❗

 

Nya kursdatum - Intresseanmälan utbildning Axema VAKA

Våra utbildningar är populära och kurstillfällena bokas upp fort. Fyll gärna i intresseanmälan för vilken utbildning och vilken ort du är intresserad av så kontaktar vi dig så snart vi har nya utbildningar planerade: Intresseanmälan utbildning Axema VAKA>>